devMX TeamSpeak3 Webviewer

Sprawdzam, czy wszystkie niezbędne katalogi mają odpowiednie uprawnienia, a wymagane funkcje są dostępne:


Katalog Status
/var/www/tswebviewer/install/pw.xml W porządku
/var/www/tswebviewer/config W porządku
/var/www/tswebviewer/cache W porządku
Funkcja Status
fsockopen W porządku
  • Jeśli status jednego z katalogów jest oznaczony jako niepowodzenie, zapewnij temu katalogowi odpowiednie uprawnienia plików ręcznie. W przeciwnym wypadku viewer może nie funkcjonować prawidłowo.
  • Jeśli status jednej z funkcji jest oznaczony jako niepowodzenie, uczyń ją dostępną w twojej przestrzeni sieciowej. Do wykonania tego działania, możliwe, że będziesz musiał się skontaktować ze swoim usługodawcą. Jeśli funkcji brakuje, Webviewer NIE będzie funkcjonował

Podaj hasło do interfejsu: